Diagnoză

Considerăm că primul factor important într-un service este capacitatea de diagnoză şi interpretarea corectă a acesteia.

Pentru o diagnoză corectă este necesar ca personalul să fie şcolarizat şi specializat în permanenţă, să aibă acces la manualele tehnice ale producătorului iar numărul şi varietatea testerelor să permită citirea corectă a tuturor valorilor reale, recoltarea acestora, compararea cu valorile nominale pentru acele regimuri de lucru.

Sermecom îşi specializează în permanenţă personalul în diagnoză, reparaţii şi montaj atât prin şcolarizări interne cât şi externe organizate de producătorii auto sau de sisteme.

Sermecom investeşte permanent în tehnologia de testare, reparaţie şi remanufacturare.

În acest moment lucrăm deja cu 18 unităţi originale de testare ale producătorilor de mărci auto, ale producătorilor de sisteme de injecţie şi ale altor sisteme cum ar fi: Webasto si Eberspaecher.

Astfel, mapa de diagnoză va cuprinde următoarele:

  • listarea cu valorile recoltate;
  • listarea cu valorile nominale;
  • listarea cu interpretarea defectelor;
  • listarea cu lucrările necesare pentru remedierea defectelor;
  • deviz estimativ al costului lucrărilor necesare pentru remedierea defectelor.

În concluzie ca urmare a diagnozei oferite de Sermecom clientul are informaţiile complete pentru luarea celei mai bune decizii tehnice şi financiare.